Algemene Voorwaarden

Abonnement TheRoad.fit

Je gaat van start met een abonnement voor minimaal 3 maanden.
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
Door inschrijving via Fitmanager verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van TheRoad.fit te accepteren.
Het abonnement loopt minimaal 3 maanden, na de afgesproken termijn is je abonnement per maand opzegbaar.
Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door langdurige blessures. Dit dient direct te worden doorgegeven via info@theroad.fit Je abonnement stopt tijdelijk na het doorgeven hiervan.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door Pay.nl namens The Road to Health & Happiness. Bij niet tijdige ontvangst van betaling, krijg je een herinnering per mail om je termijn via de nabetalingslink te betalen.
Deelname aan de lessen van TheRoad.fit wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). TheRoad.fit is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
TheRoad.fit behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
TheRoad.fit behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
We streven ernaar de workouts altijd door te laten gaan. Bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer laten we minimaal 1 uur vantevoren weten of de bootcamp doorgaat.
De trainingen lopen het hele jaar door behalve op 1 januari (Nieuwjaarsdag). Op de volgende feestdagen worden in overleg en bij voldoende aanmeldingen lessen gegeven: 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 5 mei, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, 24, 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag). In de zomervakantie geldt een aangepast rooster.
Mocht een training komen te vervallen zal dit niet leiden tot contributie vermindering of restitutie.
TheRoad.fit stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de bootcamps, die aangeboden worden door TheRoad.fit, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste les in te halen op dagen dat je normaal niet traint.
Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste workouts in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement).
Deelname aan TheRoad.fit lessen doet de deelnemer geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt de instructies op van de trainer.

Privacy-wetgeving
Tijdens de trainingen maken wij regelmatig foto’s en/of filmpjes welke we gebruiken op onze site, Facebook en/of Instagram. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, graag vantevoren aangeven anders gaan wij ervan uit dat dit geen probleem is.

Wanneer je je aanmeld voor een les, is dit voor andere leden ook zichtbaar.

Beëindigen
Voor het opzeggen van het abonnement geldt 1 kalendermaand opzegtermijn.
Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.